Bagian Syahadat

1. Syahadat Syar'an =
إدرك جازم موافق للواقع ناسئ عن دليل بحيث لايقع معه تردد
"Penemuan yang pasti sesuai bukti dan keluar dari dalil serta tidak dikenai keragu-raguan"

2. Syahadat Munjin
الإدعان والقبول
"Diakui dan diterima"

0 comments:

Post a Comment