Malaikat

Malaikat yang wajib diketahui dan di Imani:

1. Jibril  tugasnya menyampaikan wahyu
2. Mikail  tugasnya mengatur rezeki
3. Israfil  tugasnya meniup Sangkakala 
4. Izrail  tugasnya mencabut nyawa
5. Munkar  tugasnya menanya amal di alam kubur
6. Nakir   tugasnya menanya amal mayyit di alam kubur
7. Raqib   tugasnya mencatat amal baik
8. Atid   tugasnya mencatat amal buruk
9. Malik   tugasnya menjaga pintu Neraka
10. Ridwan  tugasnya menjaga pintu Surga

0 comments:

Post a Comment