Sifat Wajib Bagi Alloh SWT

Dua puluh (20) sifat wajib di Alloh SWT diantaranya:


1. Wujud            Ada
2. Qidam            Terdahulu 
3. Baqa            Kekal
4. Mukhalafatul lil Hawadisi  Berlainan dengan makhluknya
5. Qiyamuhu Ta’ala Binafsihi  Berdiri dengan sendiri-Nya
6. Wahdaniyat         Esa (zat, sifat & af’alnya)
7. Qudrat           Berkuasa
8. Iradat           Berkehendak
9. Ilmu            Mengetahui
10. Hayat            Hidup
11. Sama’            Mendengar
12. Bashar           Melihat
13. Kalam            Berbicara
14. Qadirun           Yang Menguasai
15. Mu’ridun          Yang Menghendaki
16. ‘Alimun           Yang Mengetahui
17. Hayyun           Yang Menghidupkan
18. Sami’un           Yang Mendengar
19. Bashirun          Yang Melihat
20. Mutakallimun        Yang Membicarai
0 comments:

Post a Comment